عملیات ویدئومتری از شبکه‌های فاضلاب در دست بهره‌برداری شیراز و صدرا | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

عملیات ویدئومتری از شبکه‌های فاضلاب در دست بهره‌برداری شیراز و صدرا

آخرین بروز رسانی: چهارشنبه 01 ارديبهشت 1400
شرکت برگزار کنندهشماره مناقصه/مزایدهتاریخ شروع فروش اسنادتاریخ درج اولین آگهیتاریخ نهایی اخذ اسنادمهلت نهایی تحویل پیشنهاداتتاریخ باز گشایی پاکت هانوع فراخوانبهای اسنادروزنامه منتشر کنندهمحل تامین اعتبارحوزه فعالیت فراخوان
شرکت آب و فاضلاب شیراز2475/2151400/02/041400/02/041400/02/081400/02/251400/02/26مناقصه1 000 000ريالسایر روزنامه هاجاریامور پیمانکاری
فایل های آگهی
تصویر فراخوان: 
عکس آبفا شیراز
برآورد اوليه: 
7،946،942،592
اسناد فراخوان: 
نویسنده: 
ندا فرجی