خرید 2100 متر لوله و 190 عدد کوپلر در سایزهای مختلف جی آر پی طبق مشخصات فنی پیوست | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

خرید 2100 متر لوله و 190 عدد کوپلر در سایزهای مختلف جی آر پی طبق مشخصات فنی پیوست

آخرین بروز رسانی: چهارشنبه 01 ارديبهشت 1400
شرکت برگزار کنندهشماره مناقصه/مزایدهتاریخ شروع فروش اسنادتاریخ درج اولین آگهیتاریخ نهایی اخذ اسنادمهلت نهایی تحویل پیشنهاداتتاریخ باز گشایی پاکت هانوع فراخوانبهای اسنادروزنامه منتشر کنندهمحل تامین اعتبارشماره حساب جهت سپردهحوزه فعالیت فراخوان
شرکت آب و فاضلاب شیراز-1400/02/011400/02/011400/02/081400/02/251400/02/26مناقصه1 000 000ريالسایر روزنامه هاعمرانی0امور خرید کالا
فایل های آگهی
تصویر فراخوان: 
عکس آبفا شیراز
عکس آبفا شیراز
برآورد اوليه: 
0
اسناد فراخوان: 
نویسنده: 
ندا فرجی