خرید 30012 متر لوله پلی اتیلن آبی در سایزهای مختلف | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

خرید 30012 متر لوله پلی اتیلن آبی در سایزهای مختلف

آخرین بروز رسانی: سه شنبه 31 فروردين 1400
فراخوان  مناقصه عمومي یک مرحله‌ای (فشرده) با ارزیابی کیفی و فنی  به شماره  200000103200003    مورخ 25/01/ 1400 خرید 30012 متر لوله پلی اتیلن آبی در سایزهای مختلف
شرکت برگزار کنندهشماره مناقصه/مزایدهتاریخ شروع فروش اسنادتاریخ درج اولین آگهیتاریخ نهایی اخذ اسنادمهلت نهایی تحویل پیشنهاداتتاریخ باز گشایی پاکت هانوع فراخوانمحل تامین اعتبارحوزه فعالیت فراخوان
شرکت آب و فاضلاب شیراز20000010320000031400/01/311400/01/311400/02/051400/02/201400/02/21مناقصهعمرانیامور خرید کالا
فایل های آگهی
تصویر فراخوان: 
عکس آبفا شیراز
برآورد اوليه: 
اعلام نمی گردد
نویسنده: 
ندا فرجی