خرید تجهیزات سخت‌افزاری سامانه ملی تجمیع قبوض | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

خرید تجهیزات سخت‌افزاری سامانه ملی تجمیع قبوض

آخرین بروز رسانی: يكشنبه 10 اسفند 1399
آگهي مناقصه عمومي دو‌مرحله‌اي به شماره 51579/215 مورخ 05/12/99

شرکت آب و فاضلاب شيراز در نظر دارد از طريق برگزاري مناقصه عمومي دو‌مرحله‌اي، خرید تجهیزات سخت‌افزاری سامانه ملی تجمیع قبوض را براساس شرايط فني اعلام شده در اسناد مناقصه به تأمین‌کنندگان و شركت‌هاي واجد شرايط واگذار نمايد.

1-  محل تحويل: شهر تهران  

2 مدت تحويل: 20 (بیست)روز .

3 محل اخذ اسناد مناقصه و تسليم پيشنهادات: شيراز- بلوار آیت‌ا... ربانی-بعد از کوچه 17- اداره مرکزي شركت آب و فاضلاب شيراز- دبيرخانه شرکت تلفن: 8-2281156-0713

4 برآورد اوليه : اعلام نمي‌گردد.

5- تاريخ شروع فروش اسناد مناقصه: مورخ 10/12/99

6 تاريخ نهائي فروش اسناد مناقصه ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 17/12/99  

7 تاريخ نهائي عودت اسناد مناقصه تكميل شده توسط مناقصه‌گر ساعت 14 روز سهشنبه مورخ 17/01/1400

8- تاريخ بازگشايي مرحله اول مناقصه: رأس ساعت 9 روز چهارشنبه مورخ 18/01/1400 در محل سالن کنفرانس شرکت

9-اطلاعات تماس دستگاه مناقصه‌گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و عودت اسناد آدرس: شيراز- بلوار آیت ا... ربانی-بعد از کوچه 17- اداره مرکزي شركت آب و فاضلاب شيراز- دبيرخانه شرکت تلفن: 8-2281156-0713

10-به مداركي كه فاقد امضاء،مشروط، مخدوش و مداركي كه بعد از انقضاء‌ مدت مقرر در اين آگهي واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

11- مناقصه به صورت عمومي دو مرحله‌اي برگزار واعتبار آن از محل اعتبارات جاري شركت مي‌باشد.

12-دستگاه نظارت: معاون مالی پشتیبانی و معاون منابع انسانی و تحقیقات.

13-اعتبار پیشنهادها: سه ماه و قابل تمدید به مدت سه ماه دیگر

14- مبلغ تضمين شركت در مناقصه: 000 000 050 2 ريال

15- قيمت اسناد: 000 000 2 (ريال) واريز به حساب شماره 0105699022004 بانك ملي‌مركزي بنام شركت آب‌و‌فاضلاب شيراز.

16- نوع تضمين شركت در مناقصه: ضمانتنامه بانكي -واريز نقدي به حساب شركت آب و فاضلاب شيراز- چك بانكي تضميني در وجه شركت آب و فاضلاب شيراز-مسدودي مطالبات مناقصه‌گر در صورت وجود مطالبات از شركت آب و فاضلاب شيراز.

17- ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.

18 این آگهی دو نوبت در روزنامه کیهان منتشر می‌شود.

متقاضيان مي‌توانند قبل از خريد اسناد و شركت در مناقصه از طريق سايت‌هاي زير اطلاعات مناقصه را دريافت نموده و اقدام به خود ارزيابي نموده و چنانچه امتياز مناسبي در خودارزيابي كسب مي‌نمايند، اسناد را خريداري كنند.

*وب سايت جهت اطلاعات بيشترآگهي مناقصه http://www.nww.ir، www.abfa-shiraz.ir، http://iets.mporg.ir مي‌باشد.

*با توجه به الزام ثبت اطلاعات مناقصات در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات كليه شركت كنندگان در مناقصه مي‌بايست در پايگاه مذكور به آدرس ذيل ثبت نام و كد كاربري دريافت نمايند و همراه با پاكات پيشنهاد خود كد كاربري را تحويل دهند.

http://iets.mporg.ir

                                                                                          

 شرکت آب وفاضلاب شيراز

شرکت برگزار کنندهشماره مناقصه/مزایدهتاریخ شروع فروش اسنادتاریخ درج اولین آگهیتاریخ نهایی اخذ اسنادمهلت نهایی تحویل پیشنهاداتتاریخ باز گشایی پاکت هانوع فراخوانبهای اسنادروزنامه منتشر کنندهمحل تامین اعتبارحوزه فعالیت فراخوان
شرکت آب و فاضلاب شیراز51579/215 1399/12/101399/12/101399/12/171400/01/171400/01/18مناقصه2 000 000ريالروزنامه کیهانجاریامور خرید کالا
فایل های آگهی
تصویر فراخوان: 
عکس آبفا شیراز
برآورد اوليه: 
0
نویسنده: 
ندا فرجی