زمینه های اثرگذاری در مدیریت مصرف آب و نقش آن در كاهش سرانه مصرف آب و فاضلاب را نباید نادیده گرفت | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

زمینه های اثرگذاری در مدیریت مصرف آب و نقش آن در كاهش سرانه مصرف آب و فاضلاب را نباید نادیده گرفت

آخرین بروز رسانی: پنجشنبه 15 مرداد 1394
مديريت مصرف آب يكي از شاخه هاي مديريت انرژي محسوب مي شود و مي تواند در مجموعه اي وسيع ،اقدامات موثري را در خصوص الگوي مصرف آب و بهينه سازي آن ترتیب داد كه نهايتاً منجر به كاهش نياز انرژي نيز خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی آبفا شیراز،مصرف آب به طور صحیح ومطابق الگوی مصرف و جلوگیری از هدررفت آب، میتواند تا حدی جایگزین توسعه منابع تأمین آب باشد. لذا شرکت آب و فاضلاب شیراز همواره بر مدیریت مصرف با هدف کنترل وکاهش مصارف تاکید دارد .

با توجه به محدودیت منابع تأمین آب، کاهش نزولات جوی، بالارفتن سرانه مصرف، هزینه گزاف بازیافت پساب فاضلاب های خانگی، رشد روزافزون جمعیت و... ضرورت مدیریت و عقلائی نمودن مصرف آب در هر یک از بخش های تأمین، توزیع و مصرف با اعمال مدیریت دراولویت قرار گرفته است . یکی از راهبردهای مهم شرکت آب و فاضلاب شیراز برای مقابله با افزایش بی رویه مصرف، ترویج فرهنگ بهینه کردن مصرف مشترکین از طریق ارائه الگوی مصرف مشترکین مختلف و یافتن راه کارهای اساسی در این زمینه می باشد.

از دیدگاه اجتماعی نقش مدیریت مصرف از این لحاظ اهمیت دارد که گوشه های پنهان و غیرشفاف روابط شرکت آب و فاضلاب با مشترکین و مسئولین را مورد کنکاش و موشکافی قرار می دهد و شرایط تبیین راهبردهای شرکت در روابط با مشترکین و مسئولین را فراهم می نماید.

تاريخ ثبت خبر: 
سه شنبه 12 اسفند 1393
منبع خبر: 
درون سازمانی