تقدیر مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري فارس از آبفا شیراز | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

تقدیر مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري فارس از آبفا شیراز

آخرین بروز رسانی: چهارشنبه 14 آذر 1397
تقدیر مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري فارس از آبفا شیراز

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی آبفا شیراز ، بتول معلم ، مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري فارس  با اهدا لوح تقدیری  از ترويج فرهنگ عفاف و حجاب از شرکت آب و فاضلاب شیراز قدردانی کرد.

در متن این لوح آمده است: هر اندیشه زیبایی سقایان سرافزار تامین آب را تحسین می کند. چرا که همگام با اجرای وظیفه حیات بخش خویش، سفیران ترویج  فرهنگ عفاف و حجاب بوده است.

تاريخ ثبت خبر: 
سه شنبه 13 آذر 1397
منبع خبر: 
درون سازمانی
کلمات کلیدی: 
آبفا شیراز، تقدیر مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري فارس
نویسنده: 
مژده كريمي نژاد