حضور کارشناسان آبفا شیراز دربین اقشار مختلف مردم به منظور فرهنگ سازی مصرف بهینه در آب | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

حضور کارشناسان آبفا شیراز دربین اقشار مختلف مردم به منظور فرهنگ سازی مصرف بهینه در آب

آخرین بروز رسانی: چهارشنبه 13 آبان 1394
جهت ترویج و اشاعه فرهنگ مصرف بهینه آب کارشناسان شرکت آب وفاضلاب شیراز با حضور در جلسه اولیاء و مربیان مدارس اقدام به آموزش و فرهنگ سازی در خصوص مباحث مربوط به آب نمودند.

با توجه به اینکه  اصلاح الگوی مصرف در گام اول به اصلاح رفتار نیاز دارد و اصلاح رفتار نیز نیازمند تغییر نگرش و فرهنگ سازی است در این راستا روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب شیراز به منظور نهادینه کردن فرهنگ بهینه مصرف آب سعی دارد تا مردم  را با محدودیت‌های تولید ،توزیع و لزوم حفظ و نگهداری منابع آبی آشنا نمایند.

با عنایت به شرایط فعلی منابع آب  و با توجه به نقش آموزش در نهادینه کردن اصلاح الگوی مصرف ،روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب شیراز با اعزام کارشناسان آب در جلسات اولیاء و مربیان مدارس زمینه آگاهی در بهینه سازی فرهنگ مصرف دربین خانواده دانش آموزان را فراهم کرده است.

لذا در همین راستا کارشناسان روابط عمومی و آموزش همگانی  با هماهنگی مسئولین آموزش و پرورش  با حضور در جمع اولیاء و مربیان مدارس در مقاطع مختلف تحصیلی علاوه بر صحبت نسبت به برگزاری جلسات پرسش و پاسخ و  ارائه راهکارهایی جهت مصرف بهینه آب اقدام نمودند.

همچنین به منظور ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب بسته های فرهنگی  شامل بروشور ،کتابچه همراه با پیام‌هایی در  زمینه شیوه‌های مصرف بهینه آب و راه‌های جلوگیری از هدر رفت آب در بین اولیاءدانش آموزان توزیع گردید.

تاريخ ثبت خبر: 
سه شنبه 12 آبان 1394
منبع خبر: 
درون سازمانی