برگزاري دوره آموزش شطرنج فرزندان پرسنل شركت آبفا شيراز | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

برگزاري دوره آموزش شطرنج فرزندان پرسنل شركت آبفا شيراز

آخرین بروز رسانی: شنبه 15 مهر 1396
برگزاري دوره آموزش شطرنج فرزندان پرسنل شركت آبفا شيراز

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی آبفا شیراز، تربيت بدني شركت يك دوره كلاس آموزشي شطرنج ويژه فرزندان پرسنل در محل اداره مركزي در تابستان سال جاري برگزار نمود . تدريس اين دوره را آقاي ابريشمي مربي و داور بين المللي شطرنج به عهده داشتند . اين دوره آموزشي با حضور 21 نفر از فرزندان پرسنل در ماههاي مرداد و شهريور ماه سال جاري برگزار گرديد كه اسامي آنها به شرح ذيل مي باشد.

رديف

نام و نام خانوادگي

رديف

نام و نام خانوادگي

رديف

نام و نام خانوادگي

1

فاطمه فيروززاده

8

آيلين ارغواني

15

رادوين ايزدي

2

ترنم باقري

9

مائده حسيني

16

محمد جواد حسيني

3

تسنيم باقري

10

محمد حسين حسيني

17

بنيامين بدرود

4

حنانه جوكار

11

نيايش حسيني

18

محمد رضا كاوه اي

5

آوا حسنلي

12

درسا ستوده

19

علي تجرد

6

سپيده چوبينه

13

سبحان كيخواهي

20

پارسا ستوده

7

آرتين تقي زاده

14

حسين حسيني

21

سينا ستوده

تاريخ ثبت خبر: 
سه شنبه 04 مهر 1396
منبع خبر: 
درون سازمانی
کلمات کلیدی: 
آبفا شيراز , دوره آموزش شطرنج فرزندان پرسنل شركت