مسابقات آمادگي جسماني برادران پرسنل شركت آبفا شيراز | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

مسابقات آمادگي جسماني برادران پرسنل شركت آبفا شيراز

آخرین بروز رسانی: چهارشنبه 06 مرداد 1395
مسابقات آمادگي جسماني برادران پرسنل شركت آبفا شيراز

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی آبفا شیراز،تربيت بدني شركت به منظور انتخاب تيم آمادگي جسماني شركت و اعزام به مسابقات صنعت آب و برق فارس  يك دوره مسابقه آمادگي جسماني در مجموعه ورزشي ملاصدرا به سرپرستي و داوري هومن شهبازي برگزار نمود كه در نتيجه افراد مشروحه ذيل به ترتيب مقام هاي اول تا سوم را به دست آوردند .

رديف

نام و نام خانوادگي

رده سني

مقام

رديف

نام و نام خانوادگي

رده سني

مقام

1

پيمان زارع

زير 30  سال

اول

10

سعيد خادم الحسيني

40 تا 44 سال

اول

2

امين حميدي

زير 30  سال

دوم

11

مجتبي فرخي

40 تا 44 سال

دوم

3

امير سليماني

زير 30  سال

سوم

12

يوسف ساسا ن نيا

40 تا 44 سال

سوم

4

محمد رضا حبيبي

30 تا 34 سال

اول

13

مراد مرادي

45 تا 49 سال

اول

5

داوود وزيري

30 تا 34 سال

دوم

14

حسن حميدي

45 تا 49 سال

دوم

6

سجاد وارستگي

30 تا 34 سال

سوم

15

نبي ا... سپهري

45 تا 49 سال

سوم

7

مهدي روستا

35 تا 39  سال

اول

16

عباس سميعي

50 سال به بالا

اول

8

جواد رضائي

35 تا 39  سال

دوم

17

امين انصاري

50 سال به بالا

دوم

9

غلامحسين زارعي

35 تا 39  سال

سوم

18

شكرا... جوكار

50 سال به بالا

سوم

                                                       

تاريخ ثبت خبر: 
سه شنبه 05 مرداد 1395
منبع خبر: 
درون سازمانی