بانوان دارت باز آب و فاضلاب شیراز عنوان سوم مسابقات دارت خواهران صنعت آب و برق استان فارس را از آن خود کردند. | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

بانوان دارت باز آب و فاضلاب شیراز عنوان سوم مسابقات دارت خواهران صنعت آب و برق استان فارس را از آن خود کردند.

آخرین بروز رسانی: چهارشنبه 19 خرداد 1395
بانوان دارت باز آب و فاضلاب شیراز عنوان سوم مسابقات دارت خواهران صنعت آب و برق استان فارس را از آن خود کردند.

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی آبفا شیراز، مسابقات دارت صنعت آب و برق استان فارس به ميزباني شركت آبفا فارس با حضور 7 تيم از شركتهاي برق منطقه اي فارس ( الف و ب )، آب و فاضلاب فارس (الف و ب ) ، آب و فاضلاب شيراز ، توليد برق فارس و توزيع برق فارس در سالن دارت مخابرات برگزار شد.

در اين مسابقات تيم برق منطقه اي مقام اول را كسب نمود ،تيم توليد برق فارس نايب قهرمان شد و تيم خواهران شركت آبفا شيراز به مقام سومي اين دوره از رقابتها قناعت كرد .

اسامي تيم شركت آبفا شيراز

رديف

نام و نام خانوادگي

1

فريبا يزدان پور

2

زهرا خادمي

3

پريناز طهماسبي

4

فاطمه رنجبران

5

مژده كريمي نژاد ( سرپرست )

                            

تاريخ ثبت خبر: 
سه شنبه 18 خرداد 1395
منبع خبر: 
درون سازمانی