همکار کاراته کار آبفا شیراز سمت مسئول روابط عمومی سبک شوتوکان JSKA منصوب شد | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

همکار کاراته کار آبفا شیراز سمت مسئول روابط عمومی سبک شوتوکان JSKA منصوب شد

آخرین بروز رسانی: چهارشنبه 22 فروردين 1397
همکار کاراته کار آبفا شیراز سمت مسئول روابط عمومی سبک شوتوکان JSKA منصوب شد
به گزارش روابط عمومي و آموزش همگاني آبفا شيراز، با خبرشديم همكار کاراته کارمان، مسعود امینی نژاد با حکم عبدالکریم نجات،رئیس سبک شوتوکان JSKA استان فارس به دليل تجارب و خدمات ارزنده به سمت مسئول روابط عمومی این سبک منصوب شد . لذا این انتصاب شايسته را به ايشان تيريك گفته و از خداوند خواستار توفيقات روز افزون براي ايشان هستيم.
تاريخ ثبت خبر: 
سه شنبه 21 فروردين 1397
منبع خبر: 
درون سازمانی
کلمات کلیدی: 
آبفا شیراز,مسئول روابط عمومی سبک شوتوکان JSKA
نویسنده: 
مژده كريمي نژاد