برگزاری مسابقات آمادگي جسماني خواهران پرسنل آبفا شيراز | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

برگزاری مسابقات آمادگي جسماني خواهران پرسنل آبفا شيراز

آخرین بروز رسانی: پنجشنبه 15 مرداد 1394
به مناسبت گراميداشت دهه مبارك فجر یک دوره مسابقات آمادگي جسماني جهت خواهران پرسنل آبفا شيرازبر گزار شد.

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی آبفا شیراز،تربيت بدني شركت يك دوره مسابقه آمادگي جسماني در سالن ملاصدرا برگزار کرد كه در نتيجه اسامي مشروحه ذيل به ترتيب مقام هاي اول تا سوم را بدست آوردند.

رديف

نام و نام خانوادگي

رده سني

مقام

رديف

نام و نام خانوادگي

رده سني

مقام

1

ساناز منوچهري

رده سني اول

اول

7

ناهيد شرافتي

رده سني سوم

اول

2

طاهره آزاد

رده سني اول

دوم

8

پريوش كوكبي

رده سني سوم

دوم

3

ناهيد منوچهري

رده سني اول

سوم

9

زهرا دهقاني

رده سني سوم

سوم

4

فرزانه صداقت

رده سني دوم

اول

10

خديجه حسيني منش

رده سني چهارم

اول

5

فريبا يزدان پور

رده سني دوم

دوم

11

فريبا تقي پور

رده سني چهارم

دوم

6

زهرا خادمي

رده سني دوم

سوم

12

سيمين بهرام پور

رده سني چهارم

سوم

                                                                    

                                                                      

 

تاريخ ثبت خبر: 
شنبه 02 اسفند 1393
منبع خبر: 
درون سازمانی