برگزاری مسابقات دو و ميداني خواهران آبفا شيراز | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

برگزاری مسابقات دو و ميداني خواهران آبفا شيراز

آخرین بروز رسانی: يكشنبه 11 بهمن 1394
به مناسبت گراميداشت دهه مبارك فجر مسابقات دو و ميداني خواهران پرسنل شركت آب و فاضلاب شيراز برگزار شد.

        به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی آبفا شیراز، به مناسبت گراميداشت دهه مبارك فجر يك دوره مسابقه دو و ميداني توسط تربیت بدنی شرکت برای خواهران در سالن ورزش آبفا روستائي در  4  رده سني برگزار نمود كه نتايج ذيل بدست آمد.

رديف

نام و نام خانوادگي

رده سني

مقام

رديف

نام و نام خانوادگي

رده سني

مقام

1

الهه بني هاشمي

گروه سني اول

اول

7

زهرا دهقاني

گروه سني سوم

اول

2

طاهره آزاد

گروه سني اول

دوم

8

ماهروز پرويزي

گروه سني سوم

دوم

3

آرزو آقابابائي

گروه سني اول

سوم

9

خديجه زورقي

گروه سني سوم

سوم

4

فرزانه صداقت

گروه سني دوم

اول

10

خديجه حسيني منش

گروه سني چهارم

اول

5

مريم خلج

گروه سني دوم

دوم

11

ناهيد شرافتي

گروه سني چهارم

دوم

6

اعظم آل علي هاروني

گروه سني دوم

سوم

12

زهرا صفي ياري

گروه سني چهارم

سوم

                         

 

 

 

 

 

                                            

 

تاريخ ثبت خبر: 
شنبه 10 بهمن 1394
منبع خبر: 
درون سازمانی