برگزاری مسابقات شطرنج آقايان و فرزندان آبفا شیراز | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

برگزاری مسابقات شطرنج آقايان و فرزندان آبفا شیراز

آخرین بروز رسانی: يكشنبه 10 آبان 1394
مسابقات شطرنج آقايان و فرزندان همکار در شرکت آب و فاضلاب شیراز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی آبفا شیراز، تربيت بدني شركت يك دوره مسابقه شطرنج در سالن ورزش               عفيف آباد بصورت دوره اي برگزار نمود كه در نتيجه افراد مشروحه ذيل به ترتيب حائز مقام گرديدند.

 

رديف

گروه آقايان

مقام

رديف

گروه فرزندان پرسنل

مقام

1

مجتبي فرخي

اول

1

آرمين عابدي

اول

2

عبدالرحمن كاوئي

دوم

2

مهدي جمالي

دوم

3

بيژن قشقائي

سوم

3

محمد جمالي

سوم

4

مسعود دهداري

چهارم

4

امير محمد عابدي

چهارم

5

مجتبي جوانمردي

پنجم

5

عليرضا ملك حسيني

پنجم

 

تاريخ ثبت خبر: 
شنبه 09 آبان 1394
منبع خبر: 
درون سازمانی