نصب پیام های صرفه جویی مصرف آب در پشت اتوبوس های شهری | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

نصب پیام های صرفه جویی مصرف آب در پشت اتوبوس های شهری

آخرین بروز رسانی: دوشنبه 20 مهر 1394
روابط عمومی آبفا شیراز با همکاری سازمان اتوبوسرانی، در پشت شیشه اتوبوس ها بنر هایی با شعار صرفه جویی نصب کرد.

روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب شیراز با توجه به تنش و بحران کم آبی و نیز با عنایت به این مسئله که بسیاری از ترددهای درون شهری با وسایل نقلیه عمومی انجام می شود با همکاری سازمان  اتوبوسرانی  در پشت شیشه اتوبوس ها  بنر هایی با  شعار صرفه جویی نصب کرد.

شعارها و پیام ها با توجه به اهمیت صرفه جویی و مصرف بهینه آب تنظیم گردیده بود و به شهروندان در این خصوص ضمن آگاهی بخشی هشدارهایی را القا می کرد.

این  اطلاع رسانی در راستای آموزش های برون سازمانی و با هدف ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب صورت گرفت.

تاريخ ثبت خبر: 
شنبه 18 مهر 1394
منبع خبر: 
درون سازمانی