صعود گروه كوهنوردي آبفا شيراز به قله 2550 متري قلعه سفيد نورآباد (دژ اسپيد) | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

صعود گروه كوهنوردي آبفا شيراز به قله 2550 متري قلعه سفيد نورآباد (دژ اسپيد)

آخرین بروز رسانی: پنجشنبه 15 مرداد 1394
گروه كوهنوردي شركت آبفا شيراز به قله 2550 متري قلعه سفيد نورآباد (دژ اسپيد) صعود کردند

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی آبفا شیراز، به نقل از تربيت بدني ، گروه كوهنوردي شركت آبفا شيراز به قله قلعه سفيد ( دژ اسپيد ) نورآباد كه در 30 كيلومتري غرب اين شهرستان قرار دارد صعود داشتند ،اسامي گروه كوهنوردي شركت آبفا شيراز در اين صعود به شرح ذيل مي باشد .

1-سياوش رزمجوئي2- حميد رضا ارجمندي3-سيد احمد قانع 4-حميد مجلسي 5-عبدالحميد زارعيان    6 - صمد جمالي 7-وحيد زارعيان8– آرش محمدي 9- سيد حسام زارعيان 10 –فضل ا... شجاعيان  11-كورش انصاري 12- عصائي و رحماني ( راهنما گروه)

تاريخ ثبت خبر: 
شنبه 09 خرداد 1394
منبع خبر: 
درون سازمانی