مدیرروابط عمومی آبفا شیراز :آموزش می تواند بستر مناسبی برای تغییر رویه در مصرف آب باشد. | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

مدیرروابط عمومی آبفا شیراز :آموزش می تواند بستر مناسبی برای تغییر رویه در مصرف آب باشد.

آخرین بروز رسانی: شنبه 30 آبان 1394
مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب شیراز با تاکید بر آشنایی اقشار مختلف جامعه به محدودیت‌های منابع آب گفت: این آموزش ها می تواند بستر مناسبی برای آشنا کردن مردم با محدودیت های موجود در منابع آب و همچنین تغییر رویه آنها در مصرف این مایه حیات باشد.

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی آبفا شیراز ،اکبر انتظارمهدی  تکیه بر اطلاع رسانی و کار فرهنگی را بهترین راهکار برای ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب دانست و گفت: اصلاح الگوی مصرف به اصلاح رفتار نیاز دارد لذا شرکت آب و فاضلاب شیراز  از تمامی  ظرفیتها جهت آموزش شهروندان به منظور نهادینه کردن فرهنگ  بهینه مصرف بهره جسته است.

وی افزود : به دلیل اهمیت مقوله آب و برای کاهش هدر رفت این کالای با ارزش ،شرکت آب و فاضلاب شیراز علاوه بر اجرای برنامه های ویژه  در مدارس  از  ظرفیت جلسات اولیاء و مربیان نیز برای آگاهی‌بخشی در مورد مسائل مربوط به آب شرب بهره گرفته و به منظور آگاهی بخشی اقدام به اعزام کارشناسان در زمینه اجرای مصرف بهینه آب  در هنگام تشکیل این جلسات در مدارس کرده است.

وی با اشاره به کاهش ذخایر آب زیرزمینی و بروز مشکلات مربوط به کمبود آب آشامیدنی افزود: با ترویج مسایل مربوط به مصرف بهینه آب و جلوگیری از هدر روی آب آشامیدنی ابراز داشت: یکی از راهکارهای مناسب برای تبیین مسایل مربوط به ترویج فرهنگ صرفه جویی و مصرف بهینه آب استفاده از ظرفیت این جلسات آموزشی است.

این مقام مسئول افزود:امید است با آموزش و آگاهی در بین اقشار مختلف جامعه مصرف بهینه آب  نهادینه شود و بتوانیم از هدر رفت این منابع به طور چشمگیری جلوگیری کنیم.

تاريخ ثبت خبر: 
جمعه 29 آبان 1394
منبع خبر: 
درون سازمانی