اهدا پاداش به برگزیدگان مسابقه کتابخوانی در آبفا شیراز | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

اهدا پاداش به برگزیدگان مسابقه کتابخوانی در آبفا شیراز

آخرین بروز رسانی: شنبه 25 خرداد 1398
به برگزیدگان مسابقه كتابخواني "مروري بر مجموعه رفتارهاي پسنديده و اصول شهروندي در فرهنگ ايراني" در شرکت آب و فاضلاب شیراز پاداش اهدا شد.

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی آبفا شیراز، در اواخر سال96 مسابقه كتابخواني با عنوان "مروري بر مجموعه رفتارهاي پسنديده و اصول شهروندي در فرهنگ ايراني" با حضور پرسنل و خانواده هاي علاقه مند برگزار شد. 

واحد دفتر منابع انساني و آموزش با پيگيري هاي به عمل آمده و مساعدت علی حق نگهدار، معاون مالي و پشيباني  در راستای ارج نهادن به فرهنگ كتابخواني و قدرداني از حضور همكاران و خانواده ايشان ،  به رسم يادبود در حقوق پاداش فرهنگي اهدا نمود.

تاريخ ثبت خبر: 
شنبه 11 خرداد 1398
منبع خبر: 
درون سازمانی
کلمات کلیدی: 
آبفا شیراز، برگزیدگان مسابقه كتابخواني ، اهدا پاداش
نویسنده: 
مژده كريمي نژاد