برگزاری مسابقات شطرنج خواهران جام رمضان در آبفا شیراز | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

برگزاری مسابقات شطرنج خواهران جام رمضان در آبفا شیراز

آخرین بروز رسانی: شنبه 18 خرداد 1398
برگزاری مسابقات شطرنج خواهران جام رمضان در شرکت آب و فاضلاب شیراز

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی آبفا شیراز، تربيت بدني شركت به مناسبت ماه مبارك رمضان يك دوره مسابقه شطرنج به صورت دوره اي برگزار نمود ، كه افراد ذيل به ترتيب مقام هاي اول تا سوم را بدست آورده اند .

1 – آرزو آقا بابائي ( امور كاركنان) مقام اول

2 – بهین آبادیان ( كيفيت و بهره وري) مقام دوم

3 – زهرا دهقانپور ( PM ) مقام سوم

زهرا دهقاني(امور اداري)،نجمه فلامرزي(دفتر كيفيت) و ماه روز پرويزي(دفتر بودجه) در رده هاي بعدي این مسابقه قرار گرفتند.

تاريخ ثبت خبر: 
شنبه 18 خرداد 1398
منبع خبر: 
درون سازمانی
کلمات کلیدی: 
آبفا شیراز، جام رمضان ، مسابقات شطرنج خواهران
نویسنده: 
مژده كريمي نژاد