برگزاری مسابقات واليبال برادران شركت آبفا شيراز | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

برگزاری مسابقات واليبال برادران شركت آبفا شيراز

آخرین بروز رسانی: يكشنبه 27 فروردين 1396
برگزاری مسابقات واليبال برادران شركت آبفا شيراز

به گزارش روابط عمومی آموزش همگانی آبفا شیراز،تربيت بدني شركت آب و فاضلاب شيراز يك دوره مسابقه واليبال با حضور 4 تيم در سالن شهداي دادگستري بصورت دوره اي برگزار نمود . اسامي نفرات تيم هاي قهرمان اول تا سوم اين مسابقات به شرح ذيل مي باشد.

رديف

مقام اول

مقام دوم

مقام سوم

معاونت بهره بهرداري

معاونت مالي و پشتيباني

معاونت درآمد

1

مهرداد دهقاني

امير شايانفر

غلامحسين يونسي

2

عنايت ا... مهبودي

محمد شايانفر

محسن عباسي

3

ولي رمضاني

جعفر ايران نژاد

محمد رضائي

4

علي اكبر  اكبري

هادي حميدي

ا... داد دهقان

5

بهزاد زارع

محمد رضا جهانديده

جواد رضايي

6

مهرداد سبزواري

مسعود دارائي

شهرام رمضاني

7

محمد مهدي روستا

حميد روستا

محمد علي زارعي

8

عليرضا حدادي

عباس سميعي

احمد باختر نيا

تاريخ ثبت خبر: 
جمعه 25 فروردين 1396
منبع خبر: 
درون سازمانی
کلمات کلیدی: 
آبفا شیراز, مسابقات واليبال برادران