آبفا شیراز رتبه شایسته تقدیر ویژه فعالیت های فرهنگی و دینی آبفا سراسر کشور را کسب کرد. | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

آبفا شیراز رتبه شایسته تقدیر ویژه فعالیت های فرهنگی و دینی آبفا سراسر کشور را کسب کرد.

آخرین بروز رسانی: پنجشنبه 15 مرداد 1394
شرکت آب و فاضلاب شیراز رتبه شایسته تقدیر ویژه برای فعالیت های فرهنگی و دینی شرکت های آبفا شهری و روستایی سراسر کشور در سال 1393 را کسب کرد.

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی آبفا شیراز، علی یزدان پرست ، مشاور وزیر و مسئول امور فرهنگی و دینی وزارت نیرو با اهدا دو لو ح تقدیر به ا...بخش نظر پور،رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و نیز اکبر انتظار مهدی ،مسئول امور فرهنگی و دینی شرکت آب و فاضلاب شیراز از کسب این رتبه شایسته تقدیر ویژه در میان فعالیت های فرهنگی و دینی شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی سراسر کشور  در سال 1393  تقدیر کرد.

تاريخ ثبت خبر: 
دوشنبه 04 خرداد 1394
منبع خبر: 
درون سازمانی