انتصاب کارشناس ورزش آبفا شیرازبه سمت دبیر انجمن آمادگی جسمانی وزارت نیرو | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

انتصاب کارشناس ورزش آبفا شیرازبه سمت دبیر انجمن آمادگی جسمانی وزارت نیرو

آخرین بروز رسانی: چهارشنبه 20 ارديبهشت 1396
هومن شهبازی، کارشناس ورزش شرکت آب و فاضلاب شیراز با توجه سوابق ،تجربيات و تعهد به سمت دبیر انجمن آمادگی جسمانی صنعت آب و برق کشور منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی آبفا شیراز، در راستای نظام نامه تربیت بدنی و گسترش ورزش های همگانی و بنا به پیشنهاد مینا سالارپور رئیس انجمن آمادگی جسمانی وزارت نیرو و  حکم صادره از طرف مالک حسین زاده   دبیر شورای مرکزی ورزش  و مسئول هماهنگی امور ورزش صنعت آب و برق وزارت نیرو؛ هومن شهبازی ،کارشناس ورزش شرکت آب و فاضلاب  شیراز در رشته آمادگی جسمانی  به سمت دبیر انجمن آمادگی جسمانی صنعت آب و برق کشور منصوب شد.

گفتنی است هومن شهبازی ،کارشناس ورزش شرکت آب و فاضلاب  شیراز در رشته آمادگی جسمانی  با دارا بودن سطوح مدارک مربیگری و داوری  ونیز با ارائه توانایی و  شایستگی های خود مورد توجه انجمن آمادگی جسمانی وزارت نیرو قرار گرفت.

تاريخ ثبت خبر: 
شنبه 16 ارديبهشت 1396
منبع خبر: 
درون سازمانی
کلمات کلیدی: 
آبفا شیراز,انتصاب, کارشناس ورزش ,دبیر انجمن آمادگی جسمانی وزارت نیرو