استقبال گرم و صمیمی آبفا شیراز از دوچرخه سواران سفیر آب از دریای شمال به دریای جنوب | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

استقبال گرم و صمیمی آبفا شیراز از دوچرخه سواران سفیر آب از دریای شمال به دریای جنوب

آخرین بروز رسانی: پنجشنبه 15 مرداد 1394
شش دوچرخه سوار مسیر شمال به جنوب کشور را با محوریت شعار صرفه جویی و بحران آب رکاب زدند.

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی آبفا شیراز، شش دوچرخه سوار به عنوان سفیران آب از استانهای تهران،فارس ،مازندران ،گیلان و گلستان مسیر شمال به جنوب کشور را  با محوریت شعار "آب مایه حیات است"، "بحران آب جدی است" و "حفاظت از آب وظیفه ملی است"رکاب زدند  و مورد استقبال گرم و صمیمی شرکت آب و فاضلاب شیراز قرار گرفتند.

دوچرخه سواران هدف از انتخاب مسیر آب تا آب را  بیان وضعیت نامناسب زیست محیطی  و آب در ایران عنوان کردند و افزودند:در حفاظت از زمین پاک و عشق وطن از دریای شمال تا خلیج همیشه جاوید فارس رکاب می زنیم و بی شک مشوق ادامه راه پیام مااست.

ا...بخش نظرپور ،مدیرعامل آبفا شیراز با تقدیر از این اقدام ارزشمند در جهت حفظ و حراست از محیط زیست و آب  اظهار داشت: شعار های" آب مایه حیات است ، بحران آب جدی است و حفظ و حراست آن یک وظیفه ملی است" باید سرمشق قرار بگیرد .

لطف ا... مساوات معاونت مالی و پشتیبانی نیز با تقدیر از این اقدام فرهنگی گفت :پیام این رکاب زنان باید به همه مردم برسد و در مسیر شما قدم بردارند.

دوچرخه سوارانی که با شعار بحران آب و محیط زیست جدی است وارد شیراز شده بودند ، با بدرقه مدیرعامل ،معاونین و مدیران ادامه مسیر دادند.

معاونت مالی و پشتیبانی با تقدیم هدایایی از سوی شرکت ، از کار ارزشمند و فرهنگی این دوچرخه سواران قدردانی کرد.

ترویج و گسترش فرهنگ زیست محیطی و بهره وری صحیح از منابع ملی و فعالیت های انسان دوستانه زیست محیطی در جهت حفاظت از آب و خاک از جمله اهداف این رکاب زنان دراین حرکت ملی عنوان شده است و تاکنون 31 استان کشور را با دوچرخه وشعار" بحران آب و محیط زیست جدیست " اهدا خون ، اهدا عضو اهدا زندگی است را پیموده اند.

این دوچرخه سواران حرکت خود را با پیام «بحران آب و محیط زیست جدی است » آغاز کردند و با شعار خلیج فارس جاویدان به منظور شرکت در جشن ملی خلیج فارس به سمت استان بوشهر رکاب می زنند.

گفتنی است بیشتر اعضای این گروه دوچرخه سوار را جانبازان8 سال دفاع مقدس تشکیل می دادند . رهبری این دوچرخه سواران راسید مسعود طباطبایی جانباز 65 درصد 8 سال دفاع مقدس و ارشد یگان ارتش جمهوری اسلامی ایران  برعهده داشت .

 

 

تاريخ ثبت خبر: 
دوشنبه 07 ارديبهشت 1394
منبع خبر: 
درون سازمانی