مدیرعامل آبفا شیراز به سمت ریاست هیات ورزش استان فارس منصوب شد | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

مدیرعامل آبفا شیراز به سمت ریاست هیات ورزش استان فارس منصوب شد

آخرین بروز رسانی: سه شنبه 31 فروردين 1395
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آب و فاضلاب شیراز برای مدت یک سال به سمت ریاست هیات ورزش استان فارس منصوب شد

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی آبفا شیراز،بر اساس نظامنامه  تربیت بدنی  و گسترش ورزشهای  همگانی وزارت نیرو و ابلاغ رضا انجم شعاع ، معاون حقوقی ،امور مجلس و پشتیبانی وزیر و نائب رئیس شورای مرکزی ورزش وزارت نیرو ا...بخش نظر پور، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آب و فاضلاب شیراز برای مدت  یک سال  به ریاست هیات ورزش استان فارس  در زمینه توسعه و گسترش ورزش همگانی  در سطح کارکنان صنعت آب و برق منصوب شد.

تاريخ ثبت خبر: 
دوشنبه 30 فروردين 1395
منبع خبر: 
درون سازمانی