تابلوی تبلیغات مصرف بهینه آب بر ورودی آبفا شیراز | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

تابلوی تبلیغات مصرف بهینه آب بر ورودی آبفا شیراز

آخرین بروز رسانی: دوشنبه 29 مهر 1398
تابلوی تبلیغات مصرف بهینه آب بر ورودی شرکت آب و فاضلاب شیراز خودنمایی می‌کند.

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی آبفا شیراز، هدف اصلی در تبلیغات بالا بردن میزان پذیرش در گیرنده‌ی پیام تبلیغی است به‌گونه‌ای که مخاطب در مقابله با این پیام واکنشی نشان دهد این قاعده با نصب تابلوی تبلیغات مصرف بهینه آب بر ورودی شرکت آب و فاضلاب شیراز با شعار صرفه‌جویی صدق می‌کند به‌نحوی‌که نصب این تابلو واکنش مؤثر بر روی رهگذاران به‌خصوص در شب گذاشته است.

تاريخ ثبت خبر: 
دوشنبه 29 مهر 1398
منبع خبر: 
درون سازمانی
کلمات کلیدی: 
آبفا شیراز ،تابلوی تبلیغات مصرف بهینه آب
نویسنده: 
مژده كريمي نژاد