برگزاري دوره آموزش عملي و مسابقه مچ اندازي برادران هيات ورزش | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

برگزاري دوره آموزش عملي و مسابقه مچ اندازي برادران هيات ورزش

آخرین بروز رسانی: دوشنبه 11 ارديبهشت 1396
برگزاري دوره آموزش عملي و مسابقه مچ اندازي برادران هيات ورزش

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی آبفا شیراز،    هيات ورزش صنعت آب و برق فارس يك دوره آموزش و مسابقه مچ اندازي توسط جناب آقاي ياحسيني رئيس كميته مچ اندازي استان فارس با حضور 16  نفر  از شركتهاي تابعه صنعت آب و برق فارس در سه رده وزني 70 ، 80 و 90  كيلوگرم برگزار نمود ، كه در نهايت نفرات ذيل حائز مقام قهرماني گرديدند .

آقايان :

رده وزني 70 كيلوگرم

1- علي شريفي مقام اول   2- پيمان ايلامي مقام دوم  3- سجاد پيوسته مقام سوم

رده وزني 80 كيلوگرم

1-مجيد اسدالهي مقام اول  2- فرزاد كاوه مقام دوم   3- حامد طاووسي مقام سوم

رده وزني 90 كيلوگرم

1- حامد مرادي مقام اول   2- محمد مهدي رنجبر مقام دوم  3- سعيد عسگري مقام سوم

       

تاريخ ثبت خبر: 
شنبه 09 ارديبهشت 1396
منبع خبر: 
درون سازمانی
کلمات کلیدی: 
آبفا شیراز, دوره آموزش عملي و مسابقه مچ اندازي برادران هيات ورزش