نکات نوشتار | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

نکات نوشتار

آخرین بروز رسانی: يكشنبه 03 مرداد 1400
 • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
 • تگ‌های HTML مجاز: <p> <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b> <br> <hr>

  This site allows HTML content. While learning all of HTML may feel intimidating, learning how to use a very small number of the most basic HTML "tags" is very easy. This table provides examples for each tag that is enabled on this site.

  For more information see W3C's HTML Specifications or use your favorite search engine to find other sites that explain HTML.

  توضیح برچسبتایپ می‌کنیددریافت می‌کنید
  به صورت پیش‌فرض تگ‌های پاراگراف خودکار اضافه می‌شوند، لذا از این تگ برای افزودن پاراگراف بیشتر استفاده کنید.<p>پاراگراف یک.</p> <p>پاراگراف دو.</p>

  پاراگراف یک.

  پاراگراف دو.

  لنگرها برای ایجاد پیوند به صفحات دیگر به کار می‌روند.<a href="https://abfa-shiraz.ir">پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز</a>پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز
  با اهمیت<em>با اهمیت</em>با اهمیت
  پررنگ<strong>پررنگ</strong>پررنگ
  ذکر شده<cite>ذکر شده</cite>ذکر شده
  بلوک نقل قول شده<blockquote>بلوک نقل قول شده</blockquote>
  بلوک نقل قول شده
  متن کدشده برای نمایش کد منبع برنامه به کار می رود<code>کد شده</code>کد شده
  لیست غیر مرتب - برای شروع هر قلم از لیست از <li> استفاده کنید.<ul> <li>اولین قلم</li> <li>دومین قلم</li> </ul>
  • اولین قلم
  • دومین قلم
  لیست مرتب - از <li> برای شروع هر عنصر لیست استفاده کنید.<ol> <li>اولین قلم</li> <li>دومین قلم</li> </ol>
  1. اولین قلم
  2. دومین قلم
  هیچ راهنمایی در مورد تگ li وجود ندارد
  فهرستهای تعریف شده همانند سایر فهرستها و لیستها در HTML هستند. <dl> آغازگر یک فهرست تعریف شده است، <dt> آغازگر عبارت تعریف شده و <dd> آغازگر شرح تعریف است.<dl> <dt>اولین واژه</dt> <dd>اولین تعریف</dd> <dt>دومین واژه</dt> <dd>دومین تعریف</dd> </dl>
  اولین واژه
  اولین تعریف
  دومین واژه
  دومین تعریف
  هیچ راهنمایی در مورد تگ dt وجود ندارد
  هیچ راهنمایی در مورد تگ dd وجود ندارد
  هیچ راهنمایی در مورد تگ img وجود ندارد
  ضخیم<b>ضخیم</b>ضخیم
  به صورت پیش‌فرض سطر جدید خودکار اضافه می‌گردد، لذا از این تگ برای افزودن یک سطر اضافه استفاده کنید. استفاده از این تگ متفاوت است زیرا از یک جفت تگ باز و بسته استفاده نمی‌کند. از یک علامت " /" اضافی داخل تگ برای سازگاری با XHTML 1.0 استفاده کنید.متن با <br />سطر جدیدمتن با
  سطر جدید
  هیچ راهنمایی در مورد تگ hr وجود ندارد

  کاراکتر های غیر معمولی میتوانند بصورت مستقیم بدون هیچ مشکلی وارد شوند.

  If you do encounter problems, try using HTML character entities. A common example looks like &amp; for an ampersand & character. For a full list of entities see HTML's entities page. Some of the available characters include:

  توضیح کاراکترتایپ می‌کنیددریافت می‌کنید
  امپرسند&amp;&
  بزرگتر از&gt;>
  کوچکتر از&lt;<
  علامت نقل قول&quot;"