همایش بصیر 3 ویژه فرماندهان پایگاه های مقاومت شرکت های آبفا کشور به میزبانی شرکت آب و فاضلاب شیراز برگزار شد | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

همایش بصیر 3 ویژه فرماندهان پایگاه های مقاومت شرکت های آبفا کشور به میزبانی شرکت آب و فاضلاب شیراز برگزار شد

آخرین بروز رسانی: سه شنبه 24 بهمن 1396