نظرپور: عبور از بحران آب با صرفه جویی 10 تا 20 درصدی | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

نظرپور: عبور از بحران آب با صرفه جویی 10 تا 20 درصدی

آخرین بروز رسانی: سه شنبه 17 تير 1393
منبع خبر: 
روزنامه نیم نگاه 10-04-93