مدیرعامل آبفای شیراز خبر داد : پیشرفت فیزیکی 70 درصدی تصفیه‌خانه فاضلاب شیراز | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

مدیرعامل آبفای شیراز خبر داد : پیشرفت فیزیکی 70 درصدی تصفیه‌خانه فاضلاب شیراز

آخرین بروز رسانی: دوشنبه 14 بهمن 1392
منبع خبر: 
خبرگزاري فارس 13-11-92