مدير عامل آب و فاضلاب شيارز: تابستان در راه است، در مصرف آب صرفه جويي كنيم | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

مدير عامل آب و فاضلاب شيارز: تابستان در راه است، در مصرف آب صرفه جويي كنيم

آخرین بروز رسانی: دوشنبه 29 ارديبهشت 1393
منبع خبر: 
روزنامه نيم نگاه 22/02/93