مدير عامل آبفا شيراز : با افزايش گرماي هوا مصرف آب افزايش چشمگيري داشته است | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

مدير عامل آبفا شيراز : با افزايش گرماي هوا مصرف آب افزايش چشمگيري داشته است

آخرین بروز رسانی: سه شنبه 07 آذر 1391
منبع خبر: 
روزنامه سبحان