عملیات اجرایی تصفیه خانه فاضلاب شهر صدرا آفاز شد. | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

عملیات اجرایی تصفیه خانه فاضلاب شهر صدرا آفاز شد.

آخرین بروز رسانی: يكشنبه 13 تير 1395
منبع خبر: 
روزنامه ابتکار 95/03/09
گرد آورنده: 
جعفر طاهری