عمليات اجرايي باقيمانده شبكه آب و فاضلاب مسكن مهر شيراز همچنان ادامه دارد | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

عمليات اجرايي باقيمانده شبكه آب و فاضلاب مسكن مهر شيراز همچنان ادامه دارد

آخرین بروز رسانی: يكشنبه 06 اسفند 1391