طرح فاضلاب شیراز خیزی بلند با توانی محدود | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

طرح فاضلاب شیراز خیزی بلند با توانی محدود

آخرین بروز رسانی: سه شنبه 12 ارديبهشت 1396
منبع خبر: 
روزنامه شیراز نوین 96/01/23
گرد آورنده: 
جعفر طاهری