شورای شهر شیراز با افزایش تعرفه آب بها موافقت کرد: خانگی 25 درصد، غیرخانگی 90درصد | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

شورای شهر شیراز با افزایش تعرفه آب بها موافقت کرد: خانگی 25 درصد، غیرخانگی 90درصد

آخرین بروز رسانی: سه شنبه 11 دى 1397
منبع خبر: 
روزنامه عصر مردم 97/09/13
گرد آورنده: 
زهرا ایزدی نیا