زمستان پایان بوی نامطبوع ورودی شرق شیراز | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

زمستان پایان بوی نامطبوع ورودی شرق شیراز

آخرین بروز رسانی: يكشنبه 13 تير 1395
منبع خبر: 
روزنامه نیم نگاه 95/04/09
گرد آورنده: 
جعفر طاهری