خط دوم آب رساني به شيراز دغدغه مردم در كم آبي را رفع مي كند | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

خط دوم آب رساني به شيراز دغدغه مردم در كم آبي را رفع مي كند

آخرین بروز رسانی: شنبه 30 آذر 1392
منبع خبر: 
روزنامه نيم نگاه 92/08/30