جيره بندي آب شيراز در صورت ادامه روند مصرف بي رويه شهروندان | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

جيره بندي آب شيراز در صورت ادامه روند مصرف بي رويه شهروندان

آخرین بروز رسانی: چهارشنبه 09 مرداد 1392