تلاش های گسترده تلاش گران آبفا شیراز در ارائه خدمت به مردم این شهر، افق های روشنی را در مقابل همگان گشوده است. | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

تلاش های گسترده تلاش گران آبفا شیراز در ارائه خدمت به مردم این شهر، افق های روشنی را در مقابل همگان گشوده است.

آخرین بروز رسانی: سه شنبه 20 بهمن 1394