تقدير دبير شوراي مركزي ورزش صنعت آب و برق وزارت نيرو از عملكرد ورزشي آبفا شيراز | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

تقدير دبير شوراي مركزي ورزش صنعت آب و برق وزارت نيرو از عملكرد ورزشي آبفا شيراز

آخرین بروز رسانی: شنبه 30 آذر 1392