تصفیه خانه فاضلاب صدرا در مسیر احداث | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

تصفیه خانه فاضلاب صدرا در مسیر احداث

آخرین بروز رسانی: شنبه 25 ارديبهشت 1395
منبع خبر: 
روزنامه افسانه 95/02/20
گرد آورنده: 
جعفر طاهری