تصفیه خانه شماره 2 فاضلاب شیراز در نیمه اول سال 97 به بهره برداری می رسد | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

تصفیه خانه شماره 2 فاضلاب شیراز در نیمه اول سال 97 به بهره برداری می رسد

آخرین بروز رسانی: سه شنبه 24 بهمن 1396