تصفیه خانه شماره 2 فاضلاب شیراز از تصفیه خانه های رتبه اول دنیا به شمار می رود | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

تصفیه خانه شماره 2 فاضلاب شیراز از تصفیه خانه های رتبه اول دنیا به شمار می رود

آخرین بروز رسانی: سه شنبه 24 بهمن 1396