برای گذار از فصول گرما امسال 20 حلقه چاه جدید حفر، تجهیز و وارد مدار تولید و تامین آب شیراز شده است. | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

برای گذار از فصول گرما امسال 20 حلقه چاه جدید حفر، تجهیز و وارد مدار تولید و تامین آب شیراز شده است.

آخرین بروز رسانی: سه شنبه 17 تير 1393