با رعایت روش های مصرف بهینه آب می توان با خشکسالی مقابله کرد | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

با رعایت روش های مصرف بهینه آب می توان با خشکسالی مقابله کرد

آخرین بروز رسانی: شنبه 23 تير 1397