بازدید معاون عمرانی استانداری از تصفیه خانه فاضلاب شماره دو آبفا شیراز | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

بازدید معاون عمرانی استانداری از تصفیه خانه فاضلاب شماره دو آبفا شیراز

آخرین بروز رسانی: شنبه 25 ارديبهشت 1395