بازديد اعضای كميته فني شهرستان شيراز از تصفيه خانه فاضلاب شرق صدرا | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

بازديد اعضای كميته فني شهرستان شيراز از تصفيه خانه فاضلاب شرق صدرا

آخرین بروز رسانی: شنبه 27 خرداد 1396
تاریخ: 
دوشنبه, ارديبهشت 11, 1396