اتلاف 22 در صد آب شیراز/تنها 65 کیلومتر از طرح فاضلاب شیراز اجرا شده/60 میلیارد تومان بدهکاریم | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

اتلاف 22 در صد آب شیراز/تنها 65 کیلومتر از طرح فاضلاب شیراز اجرا شده/60 میلیارد تومان بدهکاریم

آخرین بروز رسانی: شنبه 10 مرداد 1394