آب مشتركان پر مصرف قطع مي شود | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

آب مشتركان پر مصرف قطع مي شود

آخرین بروز رسانی: چهارشنبه 09 مرداد 1392
منبع خبر: 
روزنامه نيم نگاه 20/04/92